Với mục tiêu thực hiện toàn diện công tác chuyển đổi sang địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6) trên mạng Internet Việt Nam, đảm bảo việc chuyển đổi IPv6 đồng bộ cho mạng CNTT của các bộ, ngành, địa phương trong phát triển Chính phủ số, Bộ TT&TT đã đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác chuyển đổi IPv6 trên hệ thống mạng, dịch vụ CNTT của đơn vị.

Trong đó, ưu tiên thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, bao gồm việc ban hành và triển khai Kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ CNTT của bộ, ngành bám sát Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình IPv6 for Gov) và đồng bộ với kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Cùng với đó, các bộ, ngành cần tập trung thực hiện chuyển đổi hoạt động IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của bộ, ngành mình để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp truy cập, sử dụng dịch vụ cơ quan nhà nước qua IPv6.

Đối với các cơ quan đã ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6, Bộ TT&TT đề nghị quyết liệt triển khai các nội dung theo Kế hoạch, đảm bảo mục tiêu chuyển đổi toàn diện mạng Internet Việt Nam sang ứng dụng địa chỉ IPv6.

Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC là cơ quan được Bộ TT&TT giao làm đầu mối, chủ trì thực hiện Chương trình IPv6 for Gov và các hoạt động đào tạo, tư vấn, hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi IPv6.

{keywords}
 Tính đến hết năm 2021, Việt Nam có tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 47,54%, đứng thứ 8 toàn thế giới, gấp 2,3 lần bình quân khu vực ASEAN (Ảnh minh họa: Internet)

Bộ TT&TT cho biết, do nguồn tài nguyên địa chỉ Internet IPv4 đã hoàn toàn cạn kiệt và trước yêu cầu công nghệ của các dịch vụ mới, chất lượng cao như Internet vạn vật (IoT), 4G LTE/5G, mạng Internet toàn cầu chuyển sang thế hệ mới, sử dụng giao thức và địa chỉ IPv6.

Hiện nay, 3/5 khu vực gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Mỹ La tinh đã hoàn toàn cạn kiệt IPv4, chỉ cấp mới IPv6. Tại châu Á -Thái Bình Dương, Tổ chức quản lý IP khu vực - APNIC đã thông báo vùng IPv4 cuối cùng sẽ sử dụng hết trong 1 - 2 năm tới, khi đó khu vực sẽ chuyển sang cấp mới hoàn toàn IPv6.

Trước yêu cầu quan trọng của việc chuyển đổi IPv6 để đảm bảo hoạt động của mạng Internet, phát triển hạ tầng số, Internet vạn vật (IoT), nhiều quốc gia đã ban hành và thực hiện kế hoạch chuyển đổi IPv6. Tại kỳ họp tháng 3/2022 của Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU, trên cơ sở đề xuất của 3 khu vực là châu Á, châu Âu, châu Mỹ, ITU đã phê duyệt sửa đổi Nghị quyết số 64 về chuyển đổi sử dụng IPv6 để thúc đẩy hơn nữa các quốc gia trên toàn cầu chuyển đổi Internet sang sử dụng IPv6.

Tại Việt Nam, Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định rõ nhiệm vụ chuyển đổi toàn bộ mạng Internet Việt Nam sang ứng dụng địa chỉ IPv6.

Với các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi IPv6 sớm và đúng hướng của Bộ TT&TT, tính đến hết năm 2021, Việt Nam có tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 47,54%, đứng thứ 8 toàn thế giới, gấp 2,3 lần bình quân khu vực ASEAN, gấp 1,7 lần bình quân toàn cầu. Các doanh nghiệp đã triển khai cung cấp dịch vụ IPv6 rộng rãi để người dùng có thể truy cập Internet IPv6 qua mobile, FTTH.

Để định hướng, thúc đẩy, hỗ trợ cơ quan nhà nước và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chuyển đổi IPv6, Bộ TT&TT đã ban hành chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước đến năm 2025 và triển khai nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn, tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan nhà nước.

Đến nay, đã có 56/63 tỉnh, thành phố và 14/30 bộ, ngành đã ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6; 24 bộ, ngành, địa phương chuyển đổi thành công IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công.

Tuy vậy, Bộ TT&TT cho rằng tốc độ triển khai thực tế việc chuyển đổi IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ CNTT của các bộ, ngành, địa phương vẫn cần xúc tiến mạnh hơn nữa, đặc biệt là với 2 nội dung trọng tâm của Giai đoạn 1 Chương trình IPv6 For Gov: Ban hành và triển khai Kế hoạch chuyển đổi IPv6; Chuyển đổi IPv6 cho cổng thông tin điện tử, dịch vụ công.

Vân Anh

Việt Nam tăng 2 bậc về tỷ lệ ứng dụng IPv6, xếp thứ 8 thế giới

Việt Nam tăng 2 bậc về tỷ lệ ứng dụng IPv6, xếp thứ 8 thế giới

Đến hết tháng 7, Việt Nam đã vươn lên xếp thứ 8 trên thế giới về tỷ lệ ứng dụng IPv6, tăng 2 bậc so với 2020, đạt 45% với hơn 34 triệu người dùng truy cập Internet IPv6, đứng thứ 2 khu vực ASEAN.