chuyên gia Keysight

Cập nhập tin tức chuyên gia Keysight

Tăng mạnh số lượng trạm sạc, thị trường xe điện sẽ gia tăng sức nóng

Nhấn mạnh cơ sở hạ tầng sạc là yếu tố then chốt trong quá trình áp dụng đại trà các phương tiện giao thông chạy điện, các chuyên gia Keysight Technologies dự đoán tổng số điểm sạc, các trạm sạc công suất rất lớn, sẽ tăng mạnh vào năm 2025.