chuyển mã vùng

Cập nhập tin tức chuyển mã vùng

Chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định từ 11/2/2017

Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa ký Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định, bắt đầu triển khai từ ngày 11/2/2017 và chia làm 3 giai đoạn.

VNPT-Net cần chuẩn bị kỹ hạ tầng cho việc chuyển mã vùng

VNPT-Net cần tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, con người, tuyên truyền để sẵn sàng triển khai kế hoạch chuyển đổi mã vùng vào thời điểm thích hợp trong năm 2016.