chuyển nhượng đất

tin tức về chuyển nhượng đất mới nhất

Thu hồi đất dự án Đại học Quốc gia TP.HCM: Lỗi của chính quyền sao bắt dân chịu?icon
Dự án24/03/20210

Thu hồi đất dự án Đại học Quốc gia TP.HCM: Lỗi của chính quyền sao bắt dân chịu?

Việc bồi thường đất tại dự án Đại học Quốc gia TP.HCM đang có sự phân biệt, đối xử khi cùng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ một người nhưng hai hộ được bồi thường đất và nhận suất tái định cư, hộ còn lại thì không.