chuyển nhượng fifa online 3

Cập nhập tin tức chuyển nhượng fifa online 3

(GameSao) - Thị trường chuyển nhượng của FIFA Online 3 đã có sự biến động chóng mặt trong những ngày đầu sau khi cập nhật phiên bản Roster Update 2014.