citek

Cập nhập tin tức citek

MOG và Citek ký triển khai dự án quản trị tài chính tổng thể Oracle NetSuite

Ngày 1/11/2022, công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ MOG và công ty Cổ phần Công nghệ Citek vừa ký kết và khởi động dự án Quản trị tài chính tổng thể doanh nghiệp trên nền tảng cloud Oracle NetSuite.