CIVID-19

Cập nhập tin tức CIVID-19

Xem xét dừng đào tạo lái xe do dịch Covid-19

Căn cứ vào tình hình thực tế dịch Covid -19, các sở GTVT địa phương có thể cho dừng tổ chức đào tạo, sát hạch để tránh lây nhiễm trong cộng đồng.