CKTG 2011

Cập nhập tin tức CKTG 2011

[LMHT] Nhìn lại những kỳ CKTG đã qua: 2011-Sự khởi đầu

(GameSao.vn) - Sự khởi đầu của CKTG đến vào năm 2011 tại DreamHack