CleverFood

Cập nhập tin tức CleverFood

Nhận diện hệ thống của ông chủ bán cá kho có giòi

Công ty sở hữu chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch CleverFood được thành lập năm 2016. Ông Hà Minh Đức nắm 50% vốn, hai cá nhân khác sở hữu 49% và 1% vốn.

Giòi bò lúc nhúc trong khúc cá kho, CleverFood xin lỗi và đóng cửa toàn bộ hệ thống

Từ ngày 4/4 đến hết 6/4, CleverFood sẽ đóng cửa toàn bộ 10 cửa hàng để kiểm tra, rà soát lại chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các quy trình liên quan sau sự cố khách hàng phản ánh giòi bò lúc nhúc trong khúc cá kho.