- Trong cuộc họp báo sau Đại hội 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời các câu hỏi về những việc cần làm trong nhiệm kỳ tới của Ban chấp hành TƯ khóa 12.

Báo chí đặt câu hỏi về những đổi mới tiếp theo sau những đổi mới trong khóa 11 như lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm, chất vấn trong Đảng, tranh cử trong Đảng, bầu cử trực tiếp các chức danh lãnh đạo.

XEM CLIP:

Nhấn mạnh những điểm mới trong nhiệm kỳ qua như lần đầu tiên trong lịch sử lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược..., Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 4 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng.

CLIP TỔNG BÍ THƯ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA VTV:

Lần đầu tiên Ban chấp hành bầu một lần được đủ danh sách 19 người vào ủy viên Bộ Chính trị, khóa trước bầu thiếu, sau phải bổ sung.

Các chức danh bầu phiếu tập trong tại Đại hội này, bầu một lần được đủ 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết, phiếu cao, người thấp nhất cũng được 62%, dù quá bán chỉ lấy ngần đó.

CLIP TỔNG BÍ THƯ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Về câu hỏi liên quan tìm người kế nhiệm, Tổng bí thư cho biết ông có nhiều lo lắng cho công việc sắp tới, trong đó có cán bộ.

Làm sao đào tạo bồi dưỡng được cán bộ trẻ. Đảng nói phải đào tạo được cán bộ trẻ, tre già măng mọc, liên tục kế thừa 3 độ tuổi, già quá không được, trẻ quá không được, như mũi tre 3 lớp, phải như thế mới ấm gốc bền vững, như thế mới phát triển bền vững được.

CLIP TỔNG BÍ THƯ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA BÁO VNEXPRESS:

Lo cán bộ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, có kế hoạch. Vừa qua cố gắng làm một bước nhưng còn nhiều việc làm.

CLIP TỔNG BÍ THƯ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA BÁO BBC VIỆT NGỮ:

“Tỉ lệ trẻ còn ít trong cơ quan lãnh đạo, đòi hỏi phải có kế hoạch suy nghĩ đào tạo, phải có cái tâm, quan tâm chăm lo anh chị em trẻ, hiện nay trẻ nhiều, được đào tạo bải bàn, trong Ban chấp hành TƯ, tỉ lệ tốt nghiệp đại học và trên đại học cao lắm, gần 100%, nhân tài không thiếu, lớp trẻ được tiếp xúc nhiều với phương tiện thông tin hiện đại, có nhiều kiến thức thức hơn chúng tôi ngày xưa”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

CLIP TỔNG BÍ THƯ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA BÁO DÂN TRÍ:

Tổng bí thư cho hay, việc hứa về thời gian tìm người kế nhiệm không khả thi, ảo tưởng, nhưng ông khẳng định phải có kế hoạch bài bản cho vấn đề này.

TỔNG BÍ THƯ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA AFP:

Chung Hoàng - Hồng Nhì

       CLICK ẢNH DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT VỀ CÁC ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ:

{keywords}