Clipboard History

Cập nhập tin tức Clipboard History

Cách dùng Copy và Paste nâng cao trên Windows

Kể từ phiên bản Windows 10, Microsoft đã bổ sung tính năng cắt dán mới mang tên Clipboard History, hỗ trợ nhiều tiện ích nâng cao so với thao tác Ctrl + V thông thường.