Cloud9 TFT

Cập nhập tin tức Cloud9 TFT

Cloud9 lập team Đấu Trường Chân Lý chuyên nghiệp

(GameSao.vn) – Nối gót TSM, C9 không chịu đứng ngoài cuộc chơi.