CMC Tân Thuận

Cập nhập tin tức CMC Tân Thuận

CMC Tân Thuận Data Center, trung tâm Dữ liệu an toàn Việt Nam 2022 có gì?

CMC Tân Thuận Data Center là trung tâm dữ tâm dữ liệu an toàn và hiện đại Việt Nam 2022 do tạp chí IBM bình chọn. Vậy CMC DC Tân Thuận có gì để đạt được điều này?