cơ chế chính sách đặc thù

Cập nhập tin tức cơ chế chính sách đặc thù

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội hóa XV, Hải Phòng cùng với Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế đã được Quốc hội đồng ý cho thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về ngân sách, cơ chế thu phí, tiền lương...