Đ.T (theo Newsflare)

Shipper đi 'xuyên cửa kính' khiến chủ nhà choáng

Shipper đi 'xuyên cửa kính' khiến chủ nhà choáng

Shipper hấp tấp chạy vào nhận đơn có màn đi "xuyên qua cửa kính" khiến chủ nhà điếng người.