Cố hương

Cập nhập tin tức Cố hương

TA VỀ

Ta về cà đã trổ bông/ Bờ ao ngày cũ chạnh lòng nhớ thương/ Hoa vàng mấy độ còn vương/ Mòn chân lối cũ quyện hương tóc thề!

Cố hương ơi!

Chợt thèm hơi ấm một thời/ Khói lam chiều toả khung trời thân thương/ Bôn ba xuôi ngược bốn phương/
Chẳng đâu sánh được quê hương của mình!