cổ phần

Cập nhập tin tức cổ phần

Garena Việt Nam đạt doanh thu 1200 tỷ, gần đuổi kịp VNG, nhưng vẫn bị lỗ

Doanh thu năm 2014 của Garena Việt Nam đạt gần 1.200 tỷ, bám sát “thắt lưng” VNG.