cổ phiếu GEX

Cập nhập tin tức cổ phiếu GEX

Cổ đông lớn vừa đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu GEX

Cổ đông lớn của Tập đoàn GELEX là Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX thông báo giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu GEX từ 13,3% xuống còn 3,91% vốn điều lệ.