Fu là một người đàn ông tàn tật 86 tuổi đã ăn xin 6 năm nay tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng ông lại tìm thấy niềm vui từ con chó trung thành hàng ngày vẫn đẩy xe cho Fu đi khắp các tuyến phố.


H.P (tổng hợp)