con mồi khủng

Cập nhập tin tức con mồi khủng

Rắn nước vật vã nuốt con mồi "khủng" gấp 3 lần

Con rắn nước háu đói chật vật tìm cách nuốt chửng một con cá da trơn to lớn gấp 3 lần kích thước cơ thể nó. Sau một hồi vật lộn, nó rốt cuộc cũng tìm được cách biến con mồi thành bữa ăn cho mình.