con thứ ba

Cập nhập tin tức con thứ ba

Là Đảng viên có con bị bệnh, tôi có thể sinh con thứ ba?

Vợ chồng tôi đều là giáo viên thuộc biên chế nhà nước được đã 6 năm, riêng chồng tôi đã là Đảng viên.

Đảng viên sinh con thứ ba kỷ luật thế nào?

 Tôi là đảng viên (được 2 năm). Hiện nay, tôi vỡ kế hoạch đứa thứ ba (gần ba tháng)... Tôi rất hoang mang. Xin luật sư tư vấn giúp tôi.