con trai thần gió

Cập nhập tin tức con trai thần gió

Chắc chắn bạn đã từng học cùng lớp với những kiểu bạn này

(GameSao) - Chúng nó là những đứa bạn nghịch như quỷ hay lắm mưu mẹo, nhưng khi sau này chia tay và không còn học cùng nhau nữa thì bạn sẽ nhớ lắm đấy!