con trưởng

Cập nhập tin tức con trưởng

Mẹ chồng tuyên bố: 'Đứa nào có tiền thì làm con trưởng'

"Theo ý tôi, thôi đứa nào bỏ ra nhiều tiền thì có quyền quyết định mọi việc, coi như con trưởng. Những người khác cứ thế mà theo, không ý kiến gì nữa"...