công an xin lỗi dân

Cập nhập tin tức công an xin lỗi dân

Công an xin lỗi người bị rút chìa khóa, dắt bộ 10 km

Công an không mang bảng tên chặn xe máy rút chìa khóa khiến anh H phải dắt bộ 10 km giữa đêm khuya.

Lời xin lỗi không thể thay trách nhiệm pháp lý của cán bộ

Lời xin lỗi không thể thay thế trách nhiệm pháp lý của cán bộ, công chức có hành vi sai phạm, hai loại trách nhiệm này phải được làm rạch ròi.