công bộc

Cập nhập tin tức công bộc

Gà vào nhầm nhà quan đến công bộc ngồi nhầm chỗ

Cụm từ “báo cáo cấp trên” dường như đã thành câu cửa miệng của nhiều lãnh đạo địa phương.

Chính khách tình nguyện làm tài xế miễn phí cho dân

Thành viên hội đồng một thị trấn ở Gruzia tình nguyện làm tài xế taxi miễn phí cho mọi người, để thể hiện rằng ông đang phục vụ dân chúng.