công chức dứt áo

Cập nhập tin tức công chức dứt áo

Tiến sĩ cải cách hành chính khuyên gì tiến sĩ 'dứt áo'?

Dù ai nói thế nào thì việc "dứt áo" khỏi cơ quan cũ là một trong những quyết định sáng suốt trong đời tôi. Làm ở đâu cũng đều phục vụ đất nước.

Công chức dứt áo, quan chức lẫn lộn buồn vui

Nói rất thật là tôi có cảm giác buồn vui lẫn lộn, nhưng không ngạc nhiên - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính chia sẻ chuyện chảy máu chất xám khu vực công.