công cụ lướt web

Cập nhập tin tức công cụ lướt web

Tính trung bình, công nghệ mới mang tên Polaris đã giúp việc tải các trang web nhanh hơn so với trình duyệt tiêu chuẩn khoảng 34%