cổng dịch vụ công quốc gia

Cập nhập tin tức cổng dịch vụ công quốc gia

Mở rộng toàn quốc nộp hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng

Sau nửa tháng triển khai thử nghiệm tại Hà Nội, thủ tục “Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử” qua hình thức dịch vụ công trực tuyến mức 4 được cơ quan xuất nhập cảnh mở rộng trên toàn quốc từ tháng 6.

Ngồi nhà nộp lệ phí trước bạ, không cần giấy tờ đỡ gặp phòng thuế

Kể từ ngày 12/3/2020, người dân tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có thể nộp lệ phí trước bạ điện tử.