cộng điểm thi

Cập nhập tin tức cộng điểm thi

Trường hợp được cộng điểm tuyển sinh đại học

Bố em là người dân tộc Thái, mẹ em là người Kinh, khi khai sinh em theo dân tộc Thái. Vậy em có được cộng điểm khi tuyển sinh đại học không ạ?

Đổi dân tộc vì muốn con được cộng điểm thi Đại học

Tôi là người dân tộc Sán Dìu, trong khi đó chồng tôi là người Kinh. Khi lấy nhau và sinh con, tôi đã để con tôi theo dân tộc của bố mà Kinh.