- Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT có hiệu lực từ ngày 2/6, con của người hoạt động cách mạng trước năm 1945 được cộng điểm ưu tiên khi tham gia tuyển sinh vào THPT.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư bổ sung vào Quy chế tuyển sinh THCS và THPT. Theo đó, Bộ bổ sung 3 đối tượng vào điểm a, khoản 2, điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014.

Theo quy định mới, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945” sẽ được cộng điểm ưu tiên trong các kỳ tuyển sinh THPT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/6/2014.

Trước đó, theo nội dung Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT và Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014, Điểm a, khoản 2, điều 7 quy định Đối tượng được cộng điểm ưu tiên bao gồm:

- Con liệt sĩ;

-  Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

-  Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

Sở GD-ĐT quy định điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên.

Ngân Anh