Cộng đồng Internet Việt Nam

Cập nhập tin tức Cộng đồng Internet Việt Nam

Cộng đồng sinh viên là tương lai của Internet Việt Nam

Nhấn mạnh cộng đồng sinh viên là tương lai của Internet Việt Nam, Phó Giám đốc VNNIC Nguyễn Trường Giang cho hay, đây cũng là lý do đơn vị phối hợp triển khai các hoạt động để định hướng sinh viên tham gia hệ sinh thái quản trị Internet.

Năm 2022 Cộng đồng Internet Việt Nam đóng góp nhiều hoạt động thiết thực cho công cuộc chuyển đổi số Quốc gia

Năm 2022, Cộng đồng Internet Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số Quốc gia gắn liền với các hoạt động, chương trình và sự kiện do Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức.