cộng đồng mạng Trung Quốc

Cập nhập tin tức cộng đồng mạng Trung Quốc

Người dùng Trung Quốc phải xác nhận danh tính khi bình luận online

Các quy định mới giúp chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ hơn các bình luận của người dùng trên mạng Internet.