công nghệ giọng máy AceSound

Cập nhập tin tức công nghệ giọng máy AceSound

Tổng hợp giọng máy tiếng Việt - Thành tựu mới từ các chuyên gia AI Việt Nam

Mới đây, FPT.AI ra mắt công nghệ giọng máy AceSound – bước tiến vượt bậc trong tổng hợp giọng máy từ ngôn ngữ tự nhiên của con người.