Công nghiệp 5.0

Cập nhập tin tức Công nghiệp 5.0

Công nghiệp 5.0 - Bước phát triển công nghiệp tiếp theo

Ông Christanto Suryadarma, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh khu vực Đông Nam Á (SEA), Zebra Technologies Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ bài viết về phát triển của ngành sản xuất và công nghiệp 5.0.