công nghiệp hỗ trợ cho da giày

Cập nhập tin tức công nghiệp hỗ trợ cho da giày

Ngành da giày đã và đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên theo Bộ Công Thương hiện nay tỷ lệ nội địa hóa của ngành này vẫn còn thấp.

 

Đơn hàng xuất khẩu da giày tăng 8-10%

Trong 11 tháng qua, các đơn hàng xuất khẩu da giày lại tăng 8-10%. Thành tích này được cho là do các doanh nghiệp đã ận dụng tốt các cơ hội thị trường, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ.