công nghiệp hoá

Cập nhập tin tức công nghiệp hoá

Thủ đô Hà Nội đã xác định những mục tiêu phát triển rất rõ ràng đến 2030, tầm nhìn đến 2045 sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 15 gần đây.

Bài học công nghiệp hóa từ quốc tế rút ra cho Việt Nam

Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình CNH với bối cảnh mới và những cơ hội mới nên kinh nghiệm của các nước đi trước luôn là những bài học cần được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện của nền kinh tế hiện nay.

Công nghiệp Việt Nam ở vị trí nào trên bản đồ khu vực?

Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), xếp hạng Năng lực cạnh tranh công nghiệp (CIP)3 năm 2017 của Việt Nam xếp thứ 43/150 nền kinh tế trong bảng xếp hạng.

Cách tiếp cận công nghiệp hóa theo mô hình chính sách 3 phiên bản

Theo PGS, TS. Nguyễn Thường Lạng, công nghiệp hóa ở Việt Nam theo cách tiếp cận mô hình chính sách 3 phiên bản sẽ được giải mã đầy đủ thực chất, thành công và hạn chế, cơ hội và thách thức trong đóng góp vào phát triển kinh tế.

'Dám chịu trách nhiệm để bứt phá vươn lên'

“Đi qua khó khăn và thách thức do Covid-19 mang tới trong 2 năm qua đã làm cho chúng ta tự tin hơn. Quan trọng hơn tất cả là tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm để bứt phá vươn lên”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ.

Công nghiệp hoá và tầm nhìn vượt lên nhiệm kỳ

Câu hỏi là thế nào là nước công nghiệp (hay nói cách khác đã hoàn thành công nghiệp hoá) và để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá thì ai làm. Nhà nước làm việc gì, doanh nghiệp làm việc gì?

Khi mọi thứ đều phải nhập khẩu

Nếu không tận dụng được cơ hội, VN cần ít nhất 20 năm nữa mới có thể đạt bình quân đầu người về giá trị gia tăng công nghiệp chế biến, chế tạo theo ngưỡng của các nước công nghiệp hóa mới.

Khi mọi thứ đều phải nhập khẩu

Nếu không tận dụng được cơ hội, VN cần ít nhất 20 năm nữa mới có thể đạt bình quân đầu người về giá trị gia tăng công nghiệp chế biến, chế tạo theo ngưỡng của các nước công nghiệp hóa mới.

Kéo dài giấc mơ hiện đại hóa

Những gì thế giới nhìn nhận về tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật ở Việt Nam chẳng dễ chịu gì cho các nhà hoạch định chính sách công nghiệp hóa.

Ba tiếp cận mới trong quá trình công nghiệp hoá

Ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương chia sẻ về những thách thức và góc tiếp cận mới đối với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay.

Doanh nghiệp dân tộc quyết định tiến trình công nghiệp hoá Việt Nam

Để công nghiệp hóa đất nước thành công chúng ta sẽ dựa vào khu vực kinh tế nào nếu không phải doanh nghiệp trong nước.

Doanh nghiệp dân tộc quyết định tiến trình công nghiệp hoá Việt Nam

Để công nghiệp hóa đất nước thành công chúng ta sẽ dựa vào khu vực kinh tế nào nếu không phải doanh nghiệp trong nước.

Doanh nghiệp dân tộc quyết định tiến trình công nghiệp hoá Việt Nam

Để công nghiệp hóa đất nước thành công chúng ta sẽ dựa vào khu vực kinh tế nào nếu không phải doanh nghiệp trong nước.

Việt Nam đang ở đâu trong quá trình phát triển

Bộ Công thương đang đưa ra lấy ý kiến dự án Luật Phát triển công nghiệp với mục tiêu thúc đẩy tỷ lệ đóng góp của ngành công nghiệp, chế biến chế tạo từ 16,5% lên 25% GDP.

Liệu người Việt Nam còn có cơ hội?

Muốn vượt qua thác ghềnh, trước hết phải xuống thuyền đi đã. Một thập kỷ trước mắt để hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa liệu có trôi qua không kết quả?