công tác dân vận

Cập nhập tin tức công tác dân vận

Ông Trần Quốc Vượng: Chú trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

"Chú trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận chính quyền, bởi đây là nơi quyết định và cũng là nơi tổ chức thực thi chính sách, pháp luật".

Làm cho dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2017 công tác dân vận sáng nay.