Công Thành Chiến liên server

Cập nhập tin tức Công Thành Chiến liên server

500 anh em Kiếm Vũ quyết công thành đại chiến

(GameSao.vn) - Với việc ra mắt Công Thành Chiến liên server, tình anh em bằng hữu của các bang hội Kiếm Vũ càng được củng cố cả trên mặt trận online và offline.