cổng thông tin fame

Cập nhập tin tức cổng thông tin fame

Mô hình kinh doanh game miễn phí đã chạm tới giới hạn

Ở thị trường game mobile hiện nay, ¾ số lượng sản phẩm đều được xây dựng với mô hình miễn phí, và sự thống trị này đang cho thấy tác dụng ngược của nó.