công trình giao thông trọng điểm

Cập nhập tin tức công trình giao thông trọng điểm

Bộ Xây dựng kiểm tra quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng ở Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Lâm Đồng trong quý II và III.