công trình sạt lở

Cập nhập tin tức công trình sạt lở

Kè 22 tỷ dài 700m ở Hà Nội chưa bàn giao đã sạt lở

 Hàng chục mét kè đê sông Lương (Phú Xuyên, Hà Nội) sạt lở khi chưa bàn giao, dù công trình được đầu tư 22 tỷ từ nguồn ngân sách.