Hiện nay, công ty C&G Microwave đang phát triển các hệ thống đo ăng ten, ăng ten kỹ thuật số, thiết bị kiểm tra 5G OTA, hệ thống ứng dụng ăng ten dùng trong lĩnh vực quốc phòng và dân sự cho các công ty và tổ chức trong và ngoài nước. Được thành lập vào năm 2018, chỉ trong vòng 3 năm, C&G Microwave đã đạt được sự phát triển vượt bậc cả về kinh doanh và công nghệ. Công ty cung cấp các giải pháp phù hợp với từng đối tượng khách hàng dân dụng và quốc phòng dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến.

{keywords}
CATR-2X (12.4-110GHz)
{keywords}
CATR-30R (8.2-110GHz)

Khách hàng của C&G Microwave là viện nghiên cứu trong nước, các tổ chức quốc phòng dân sự và các viện thử nghiệm. Gần đây, công ty đã thành công trong việc xuất khẩu với hệ thống đo lường Radome and Antenna Measurement System có giá trị 800.000 USD được đưa sang thị trường Ấn Độ và Spherical Near-Field Antenna Measurement System trị giá 600.000 USD được xuất sang thị trường Việt Nam.

{keywords}
Near-Field System(60-90GHz)

C&G Microwave tự hào vì nắm giữ công nghệ sản xuất giải pháp kiểm tra dải ăng-ten nhỏ gọn - Compact Antenna Test Range Solution (CATR) và Far-Field, Near-Field Solution. Đây là hệ thống đo lường ăng-ten có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và đã được công nhận không chỉ ở thị trường Hàn Quốc mà còn ở thị trường nước ngoài.

Giám đốc điều hành Kim Jong Pil cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu R&D và dẫn đầu trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường".

Phổ tần số trong băng tần sóng milimet (hay còn gọi là băng tần mmWave) đang được các quốc gia trên thế giới xem xét phân bổ cho 5G, nằm trong khoảng từ 24 GHz đến 100 GHz. Băng tần mmWave mang lại nhiều lợi ích về hiệu suất và nó là một phần thiết yếu của hệ thống mạng 5G.

Thông tin liên hệ
Công ty C&G Microwave 
Website: www.cgmw.kr
Email: hlee@cgmw.kr

Phương Dung