ăng ten kỹ thuật số

Cập nhập tin tức ăng ten kỹ thuật số

Công ty C&G Microwave xuất khẩu ăng ten kỹ thuật số sang Việt Nam và Ấn Độ

Gần đây, thị trường hệ thống thông tin di động không dây 5G sử dụng dải tần mmWave đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất trên toàn thế giới.