Công ty Chế biến dừa Lương Quới

Cập nhập tin tức Công ty Chế biến dừa Lương Quới

Công ty Chế biến dừa Lương Quới bắt tay CMC TS chuyển đổi số

Ngày 11/3/2022, Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới và Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC khởi động dự án xây dựng kho tự động trên nền tảng SAP B1, hỗ trợ tự động hóa hoạt động điều hành và quản lý kho nhà máy.