Công ty CP Đầu tư và Thương Mại Thủ đô

Cập nhập tin tức Công ty CP Đầu tư và Thương Mại Thủ đô

CapitalHouse muốn miễn nhiệm Chủ tịch Nguyễn Thành Trung

CTCP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô đang xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT, 2 thành viên BKS. Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Dân nghèo ‘hụt hơi’ với nhà ở xã hội

Chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội (NOXH) là chủ trương đúng đắn của Nhà nước hiện thực hóa giấc mơ “an cư” đối với người nghèo. Tuy nhiên, để đến được với giấc mơ này người nghèo giường như đang “hụt hơi” trong giấc mơ của chính mình.