Công Viên Huyền Ảo

Cập nhập tin tức Công Viên Huyền Ảo

Hello Kitty và các ngôi sao Sanrio đã đến Việt Nam

Hello Kitty Công Viên Huyền Ảo, trò chơi được ủy quyền chính thức từ SANRIO nay đã đến Việt Nam và chính thức mở Đăng Ký Trước!