Corby

Cập nhập tin tức Corby

Gần đây, cộng đồng fan One Piece đang lan truyền nhau những tin đồn về sức mạnh và thân phận của vị Đô Đốc mới trong hàng ngũ Hải Quân. Và thật bất ngờ, đó không phải ai khác mà chính là…