Corpse Party Live action

Cập nhập tin tức Corpse Party Live action

(GameSao) - Corpse Party Live action – bộ phim kinh dị được chuyển thể từ game kinh dị của Team Grisgris và 5pb đã được xác nhận là sẽ có phần tiếp theo.