Covd-19

Cập nhập tin tức Covd-19

Mở cửa du lịch, đón khách theo từng cấp độ dịch

Bộ VHTT&DL yêu cầu các sở du lịch tham mưu lãnh đạo địa phương công bố mở cửa du lịch, đón và phục vụ khách du lịch theo từng cấp độ dịch tại địa bàn gắn với các biện pháp bảo đảm an toàn tương ứng theo Nghị quyết 128/NQ-CP.

Cây ATM nghĩa tình trên phố tặng khẩu trang cho người nghèo vùng dịch

Máy ATM khẩu trang y tế đầu tiên được đặt trên phố ở Hải Dương, người nghèo chỉ chờ 3 giây để lấy về dùng.