Covid-19 shipper

Cập nhập tin tức Covid-19 shipper

Hà Nội chính thức dừng hoạt động ‘xe ôm công nghệ’ và shipper giao hàng

Sở GTVT Hà Nội quyết định dừng các hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe môtô công nghệ.

Bưu tá, nhân viên giao hàng siêu thị được hoạt động thời gian Hà Nội giãn cách

Hiện nay, các nhân viên giao hàng của doanh nghiệp bưu chính, siêu thị vẫn được hoạt động, trừ đội ngũ giao hàng (shipper).